Кот в мешке

Договір купівлі-продажу 

ТОВ «Пакотрейд Плюс» (далі – Продавець), що здійснює підприємницьку діяльність через Інтернет-магазин, з одного боку, та Замовник товарів через Інтернет-магазин (далі – Покупець >), з іншого боку, уклали цей Договір купівлі-продажу (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Цей Договір не є публічним.

1.2. Оформляючи замовлення на сайті https://kotvmeshke.in.ua (далі – Інтернет-магазин),Покупець (фізична/юридична особа, фізична особа-підприємець, відокремлений підрозділ юридичної особи, інші покупці) зобов'язується прийняти та сплатити товар згідно з залишеним замовленням (далі – Товар), а Продавець зобов'язується передати Товар у власність Покупця для подальшої реалізації останнім права власності незалежно від цілей Покупця.

1.3. Договір, що укладається, є електронним договором в силу норм Закону України «Про електронну комерцію», на Договір поширюються норми ЗУ «Про електронну комерцію», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативно- правових актів законодавства України.

1.4. Продавець та Покупець (далі – Сторони) домовилися вважати Договір укладеним з моменту розміщення замовлення Покупцем Товару.

1.5. Під терміном «Замовник товарів через Інтернет-магазин (Покупець)» розуміється фізична/юридична особа, фізична особа-підприємець, відокремлений підрозділ юридичної особи, інші особи, які замовили Товар в Інтернет -магазині, в процесі замовлення надали про себе належну та достовірну інформацію відповідно до розділу 2 Договору, і тим самим підтвердили той факт, що повністю ознайомилися та висловили свою згоду з умовами, викладеними у цьому Договорі та іншій документації, наданій Покупцю у процесі здійснення їм замовлення Товару.

1.5.1. Під терміном «Здійснення замовлення Товару в Інтернет-магазині» розуміється виконання Покупцем умов, передбачених п. 1.1.-1.5. Договору шляхом натискання на кнопку «Оформити замовлення», що тягне за собою оформлення Сторонами відповідних документів на виконання цього Договору.

2. Реєстрація Покупця

2.1. При оформленні замовлення Товарів в Інтернет-магазині, Покупець зобов'язаний надати про себе достовірну інформацію: повне найменування підприємства (або Прізвище, Ім'я, По-батькові для фізичних осіб або фізичних осіб-підприємців), адреса електронної пошти, номер телефону.

2.2. Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення.

3. Прийом та обробка замовлень

3.1. Розміщення замовлення

3.1.1. У порядку, передбаченому розділом 1 Договору, розміщення замовлення Покупцем означає ознайомлення та повну згоду останнього з умовами цього Договору. Дата оформлення замовлення є датою укладання Договору між Продавцем та Покупцем.

3.1.2. Покупець шляхом вибору в Інтернет-магазині товарів формує замовлення, яке є невід'ємною частиною цього Договору. У замовленні вказуються: найменування, кількість товару, що замовляється та його ціна, реквізити для доставки замовлення, спосіб оплати.

3.1.3. Розміщуючи замовлення, Покупець підтверджує, що уважно вивчив характеристики та властивості товару, зазначені в його описі, а також мінімальні можливі партії замовлення.

3.2 Обробка замовлення

3.2.1. Після розміщення замовлення, Покупець отримує повідомлення на адресу електронної пошти, яке повідомляє його про отримання Продавцем замовлення.

3.2.2. Співробітник компанії Продавця протягом двох робочих днів пов'язується з Покупцем за залишеними координатами (телефон/адреса електронної пошти) та узгоджує всі позиції замовлених товарів. Замовлення приймається в обробку лише після його погодження з Покупцем.

3.2.3. З урахуванням норм чинного законодавства, що захищають основи права власності, Продавець не може і не контролює мети, а також реалізацію Покупцем свого права власності на придбаний Товар.

3.3 Коригування замовлення

3.3.1. При виконанні замовлення співробітник компанії Продавця не має права вносити зміни до переліку замовлених товарів та ціни на них без погодження з Покупцем. У разі відсутності якогось замовленого товару співробітник зобов'язаний попередити Покупця та запропонувати відповідну заміну.

4. Оплата товару

Оплата замовлення здійснюється Покупцем у грошовій одиниці України – гривнях,одним із двох запропонованих Продавцем способів:

4.1. Оплата за безготівковим розрахунком

4.1.1. Оплата замовленого товару шляхом безготівкового розрахунку має бути здійснена Покупцем у повному обсязі протягом 3-х банківських днів після отримання ним факсом (або на адресу електронної пошти) рахунку-фактури.

4.1.2. У разі не здійснення Покупцем оплати у зазначений термін, Продавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання замовлення або змінити ціну товару.

4.1.3. Для підготовки документів (накладних) Покупець – юридична особа має своєчасно надіслати копію довіреності факсом або на адресу електронної пошти Продавця. Покупець отримує оригінал рахунку та накладні від Продавця при доставці Товару та зобов'язується надіслати оригінал довіреності та екземпляр накладної Продавця з підписом та печаткою Покупця.

4.2. Оплата післяплатою

4.2.1. Оплата замовлення здійснюється Покупцем при отриманні Товару у відділенні кур'єрської служби ТОВ «Нова Пошта».

5. Доставка товару

5.1. Доставка Товару Продавцем здійснюється за рахунок Продавцяпо території України кур'єрською службою ТОВ «Нова Пошта» за реквізитами, зазначеними Покупцем при розміщенні замовлення.

5.2. Загальний термін доставки Товару складається зі строку обробки замовлення та терміну його доставки кур'єрською службою ТОВ «Нова Пошта». Зі строками доставки можна ознайомитися на сайті https://novaposhta.ua

5.3. Зобов'язання Продавця вважаються виконаними та ризик випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця в момент передачі Товару Покупцю.

5.4. Зовнішній вигляд та комплектність Товару, а також комплектність всього замовлення повинні бути перевірені Покупцем у момент доставки (отримання) Товару.

5.5. Після того, як Покупець отримав та сплатив замовлення, претензії до зовнішніх дефектів Товару, його кількості, комплектності та товарного вигляду не приймаються.

6. Терміни відправлення замовлення

6.1. При оплаті замовлення за безготівковим розрахунком, Продавець відправляє Товар кур'єрською службою ТОВ «Нова Пошта» протягом 2-х робочих днів після зарахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця. За погодженням Сторін терміни доставки можуть бути змінені.

6.1.1. Покупець зобов'язується прийняти Товар за вказаною в замовленні адресою у встановлений час або перезаручити прийом замовлення довіреній особі.

6.2. При оформленні замовлення з оплатою післяплатою, Продавець відправляє замовлення протягом 2-х робочих днів з моменту його оформлення.

7. Скасування замовлення

7.1. Покупець має право скасувати замовлення до моменту його відправки Продавцем. У цьому випадку Покупець повинен попередити співробітника Продавця про скасування замовлення, по можливості в найкоротші терміни за телефоном або адресою електронної пошти Продавця.

7.2. Якщо Покупець скасовує замовлення після його доставки, то він повинен повною мірою сплатити витрати на пересилання (в обох напрямках) Товару.

8. Обмін та повернення товару

8.1. Обмін та повернення Товару належної якості можливе протягом 14 днів, не рахуючи дня покупки, якщо товар не був у вжитку, зберіг товарний вигляд, споживчі якості, а також супроводжується документами, що підтверджують факт та умови покупки. Доставка Товару Продавцю для обміну здійснюється за рахунок Покупця.

8.2. У разі передачі Товару неналежної якості, із прихованими дефектами або не відповідного описаним на сайті Інтернет-магазину характеристикам, Замовник має право вимагати заміни Товару або вимагати повернення сплаченої за Товар грошової суми. Продавець зобов'язаний прийняти Товар неналежної якості у Покупця та провести перевірку якості товару (експертизу) протягом 10 днів з дня пред'явлення зазначеної вимоги. У разі підтвердження провини Продавця, заміна товару провадиться за його рахунок.

9. Конфіденційність та захист інформації

9.1. Приймаючи умови цього Договору, Покупець дає згоду Продавцю на збирання та використання інформації про Покупця відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» від «1» червня 2010 року № 2297- VI.

9.2. Надаючи свої персональні дані при реєстрації в Інтернет-магазині, а також при оформленні замовлення в Інтернет-магазині, Покупець погоджується на їхню обробку Продавцем.

9.2.1. Сторони погодили, що Продавець має право передавати персональні дані Покупця третім особам (наприклад, кур'єрській службі), якщо це потрібно для цілей виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

>

9.3. Продавець зобов'язується не розголошувати надану Покупцем інформацію третім особам без згоди Покупця, якщо інше прямо не передбачено законодавством та цим Договором.

10. Відповідальність Сторін

10.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань (повністю або частково) у разі виникнення форс-мажорних обставин, що настали після підтвердження замовлення. Форс-мажорними обставинами вважаються непередбачені та невідворотні явища (в Україні та за кордоном), що включають, але не обмежуються повенями, землетрусами, пожежами, руйнуваннями, іншими стихійними лихами, страйками, простоями виробництва, митними, валютними, імпортними або експортними обмеженнями , невиконанням або неналежним виконанням послуг транспортними компаніями, військовими діями, блокадами.

10.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, яка виникла внаслідок неналежного використання Покупцем Товарів, придбаних у Продавця.

10.3. Продавець не несе відповідальності, не може виступати як відповідач у суді і не відшкодовує збитки, які виникли у Покупця через дії або бездіяльність третіх осіб.

11. Вирішення спорів

11.1. У разі виникнення розбіжностей, Сторони докладають максимальних зусиль з метою їх усунення шляхом переговорів.

11.2. У разі, якщо розбіжності, що виникли, не врегульовані шляхом переговорів, Сторони вирішують конфліктну ситуацію відповідно до процесуального законодавства України.

12. Дія цього Договору

12.1. Цей Договір є договором приєднання, набирає чинності з моменту оформлення замовлення Покупцем в Інтернет-магазині та діє до повного виконання Покупцем та Продавцем обов'язків за договором.